Privacy Statement E-Volt B.V.

Dit is het privacy statement van E-Volt B.V. In dit document wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat wij daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en voldoen aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

E-VOLT B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90756347 en is gevestigd aan Overtoom 480-4 (1054JZ) te Amsterdam.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van E-VOLT B.V., verzamelen wij een aantal persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verkrijgen deze gegevens doordat u gebruik maakt van onze website (u accepteert cookies) en/of doordat u met ons een overeenkomst aangaat of als u op een andere manier met ons communiceert (telefonisch, via Whatsapp of via e-mail).

Doelen van de verwerking

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden, hebben als doel:

 • Om contact met u op te nemen over de door u bestelde producten of het beantwoorden van uw vragen;
 • Om een afspraak in te plannen;
 • Om betalingen te verwerken;
 • Om onze partners aan te sturen in relatie tot het uitvoeren van een dienst ;
 • Om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst);
 • Om nieuwsbrieven te versturen;
 • Om u op de hoogte te brengen van nieuwe producten, diensten of andere wetenswaardigheden;
 • Om onze website en andere technische omgevingen (bijvoorbeeld onze servers) te onderhouden, beveiligen en verbeteren;
 • Om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, afhankelijk van het doel:

Algemene communicatie:

 • Contact- en NAW-gegevens, zoals naam, (e-mail)adres, telefoonnummer;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u telefonisch of per e-mail vragen stelt.

Gegevens over uw energieverbruik

Grondslag van de verwerkingen

Het verwerken van persoonsgegevens mag volgens de AVG alleen als er een wettelijke grondslag voor bestaat. In ons geval doen wij dat op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van een overeenkomst

Verkregen toestemming

Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijnen

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden veilig bewaard zolang als dat het nodig is voor het doel waarvoor wij ze nodig hebben, of zolang als dit wordt voorgeschreven in de relevante wet- en regelgeving. Hierna worden de gegevens vernietigd of geanonimiseerd.

Verwerking door derden

E-VOLT B.V. deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een door u afgenomen dienst en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Als met derden persoonsgegevens worden gedeeld die dat in opdracht van ons doen (zg. verwerkers), worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten om de zorgvuldige en veilige verwerking van uw gegevens te borgen.

Verwerking buiten de EU/EER

Alle door E-Volt B.V. verwerkte persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

E-VOLT B.V. neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn de strenge autorisatie- en authenticatievereisten om in onze systemen te kunnen inloggen, de encryptie die wij bij uitwisseling gebruiken, en de uitgebreide monitoring en logging.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw rechten

Omdat u uw persoonsgegevens met ons deelt, heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie en aanvulling als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht op gegevenswissing als u wilt dat wij stoppen met het verwerken;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Wat deze rechten precies inhouden en wanneer ze soms beperkt zijn door wettelijke voorschriften, leest u hier:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen.

Als u een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@E-Volt.nl. E-VOLT B.V.   zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen Privacy Statement

E-VOLT B.V. kan te allen tijde deze privacy statement aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde persoonsgegevens van u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Versiedatum: 25 augustus 2023

Cookie verklaring E-Volt B.V.

E-Volt B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1054 JZ) aan de Overtoom 480-4, hierna te noemen “E-Volt B.V.” hecht veel waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website www.E-Volt.nl, en hetgeen de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent bepaalt. In deze verklaring zet E-Volt B.V. uiteen wat haar beleid is omtrent Cookies op haar website www.E-Volt.nl.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken op onze website onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals uw wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses. We gebruiken cookies om verschillende redenen. Hieronder leest u meer over de 3 verschillende categorieën cookies die E-Volt B.V. gebruikt op de website www.E-Volt.nl.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Deze cookies dragen bij aan veilig browsen en gebruiken van de functionaliteiten van onze website. Denk daarbij aan het ingelogd blijven tijdens het bezoeken van de verschillende paginas van onze website, en uw opgegeven cookiepreferenties. Als uw browser geheel geen cookies van www.E- Volt.nl accepteert kunt u geen of slechts beperkt gebruikmaken van de website.

Statistiek-cookies

We streven naar de hoogst mogelijke gebruikservaring. Om dit te bereiken gebruiken we cookies die informatie verzamelen over het gebruik van onze website. Op onze website maken we gebruik van de volgende statistiek cookies:

– Google Analytics

Hoe kunt u cookies blokkeren of verwijderen?

Wilt u liever niet dat www.E-Volt.nl cookies plaatst? Dan kunt u deze cookies zelf blokkeren of verwijderen via de privacyinstellingen van uw browser. De website www.E-Volt.nl kan hierdoor wel minder snel werken, of zelfs helemaal niet functioneren. Zie hierboven de uitleg hierover bij “noodzakelijke cookies”.

Cookies blokkeren

Wilt u voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst? Blokkeer dan de mogelijkheid dat cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet of mobiel. Er zijn verschillende mogelijkheden om cookies te blokkeren. Zo kunt u alle cookies blokkeren, een specifiek type cookie blokkeren of cookies van bepaalde websites blokkeren. Dit kunt u zelf doen via de privacyinstellingen van uw browser. Bij het blokkeren van cookies blijven alle cookies staan die al op uw computer, tablet of mobiel aanwezig waren. U kunt daarom beter naast het blokkeren ook al uw reeds geplaatste cookies verwijderen, door middel van bijvoorbeeld HitmanPro of MalwareBytes.

Cookies verwijderen

Wilt u alle cookies op uw computer verwijderen? Dat kan. Houd er wel rekening mee dat u door het verwijderen van cookies minder gebruikersgemak ervaart als u websites bezoekt. Bepaalde instellingen worden namelijk niet langer bewaard en het kan zijn dat u relevante aanbiedingen misloopt.

Overigens zullen na elk internetbezoek weer cookies op uw computer, tablet of mobiel worden opgeslagen. Tenzij u de plaatsing van nieuwe cookies hebt geblokkeerd. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in de toolbar van uw browser. Lees meer op de websites van de browsers Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome. Gebruikt u Safari? Dan worden cookies van adverteerders standaard geblokkeerd. U kunt deze instelling veranderen door rechts bovenin op het symbool voor instellingen te klikken. Vervolgens gaat u naar ‘Voorkeuren’, tabje ‘Privacy’. U kunt vervolgens kiezen uit 3 instellingen.